Contact

Contact Person: Dan Zhang
Address: No. Neusoft Park C1,177-1 Chuangxin Road, Hunnan District, Shenyang, China 110167
Tel: +86 24 2335 8566
Fax: +86 24 2335 8452