Contact

Contact Person: Dan Zhang

Address: No. Neusoft Park C1,177-1 Chuangxin Road, Hunnan District, Shenyang, China 110167

Tel: +86 24 2335 8566

Fax: +86 24 2335 8452

Email: zhang-dan@neusoftmedical.com

Website: http://www.neusoftmedical.com/en/

Facebook: https://www.facebook.com/NeusoftMedicalSystems/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/neusoft-medical-systems-co-ltd-